הצטרפו ב-  | |  ifcj.org |  דף הבית 

אודות הקרן לידידות

הקרן לידידות הינה ארגון פילנתרופי-חברתי התומך בחוסן הלאומי והחברתי של העם היהודי ומדינת ישראל. הקרן מגייסת כספים הודות לנדיבותם של נוצרים אוהבי ישראל ברחבי העולם, של יהודים ברחבי העולם וישראלים המתגוררים בישראל.  הקרן הוקמה בשנת 1983 בארה"ב ע"י הרב יחיאל אקשטיין ובשנת 2000 נפתחו משרדי הקרן לידידות בישראל.

הקרן לידידות פועלת על מנת ליזום, ליצור ולהפעיל מיזמים להשפעה חברתית וליצירת שינוי שיביא לחיזוק החוסן הלאומי-חברתי. במהלך שנות פעילותה יצרה הקרן שיתוף פעולה אסטרטגי עם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים, ארגונים ציבוריים, יהודיים ועוד.

הקרן לידידות היא קרן דינמית. אנחנו בוחנים כל העת את הצרכים האמיתיים של החברה בישראל ומציעים פתרונות לאתגרים החשובים במיוחד לעוצמתה של מדינת ישראל במישור החברתי.


חזון

עקרונותיה המנחים של הקרן לידידות מושתתים על חזונו של הרב יחיאל אקשטיין, נשיא ומייסד הקרן.

 • קרן התקווה לישראל - מטרתה המרכזית של הקרן היא חיזוק חוסנה החברתי של החברה הישראלית ומתן תקווה לחיים טובים יותר לחוליות החלשות ביותר בתוכה: עולים, ילדים ונוער בסיכון, קשישים, מיעוטים וכדומה. כמו כן, הקרן לידידות מסייעת להיערכות וחיזוק העורף בשעת חירום ומסייעת ליהודים מארצות מצוקה לעלות ארצה.
 • הקרן הפילנתרופית המשפיעה ביותר בישראל - הקרן לידידות מנתבת את תרומותיה למקומות הקריטיים בעבור החברה הישראלית. מטרתנו איננה רק לסייע לנזקקים באופן נקודתי אלא להתחיל ולהוביל תהליך שיחולל שינוי חברתי עמוק באותן נקודות.
 • קידום ההבנה בין יהודים לנוצרים אוהבי ישראל ובניית גשרים בין העולמות.
 • בניית בסיס רחב של תמיכה וסולידריות של נוצרים למען מדינת ישראל ומימוש הפוטנציאל של הקהילה האוונגלית בארה"ב כבסיס תמיכה פוליטי וכלכלי של מדינת ישראל.

 


הקרן לידידות פועלת בתחומי ליבה מרכזיים

 • עלייה וקליטה - סיוע בהבאת עולים לישראל מארצות מצוקה. לאחר עלייתם ארצה מעניקים סיוע בקליטת העולים המתקשים להשתלב חברתית ובשוק העבודה בארץ בדגש על קליטת יוצאי אתיופיה.

 • עוני ורווחה - מתן מענים קונקרטיים לצרכים הבסיסיים לאוכלוסיות עניות בארץ והוצאתם ממעגל העוני,  וליהודים נזקקים בחמ"ע. חלק מקטגוריה זו הוא הסיוע בהקמה, הפעלה והפצה של תוכניות מצליחות לטיפול ושיקום של ילדים ונוער במצוקה, בדגש על פריפריה גיאוגרפית וחברתית.

 • הגנת העורף וחיזוק החוסן החברתי - התגייסות למאמץ הלאומי להגנת העורף בעתות חרום  וחיזוק החוסן הלאומי והחברתי בשגרה.

 


אופן הפעולה
 

 • ייזום פרויקטים הנותנים מענה ארוך טווח לאוכלוסיות מוחלשות. העצמה ומתן כלים מקצועיים אשר מאפשרים לאנשים להגשים את עצמם ולצאת ממעגל הנזקקות והתלות.
 • מינוף השקעות הקרן ויצירת השקעות חברתיות רב שנתיות.
 • ייזום של תוכניות ופעילויות שנתיות.
 • התמקדות, פיתוח וחיזוק מותגים קיימים של הקרן כגון - קופות הידידות, רכבי הידידות ובתי הידידות.
 • מומחיות בתחומי הפילנתרופיה והעשייה השונים.
 • שקיפות בכל פעולות הארגון.
 • עידוד שיח ציבורי ומקצועי בתחומים שונים שישפיע בפועל על המצב בשטח, זאת באמצעות פעולות כגון ייזום ימי עיון, שולחנות עגולים וכיוצב', מתן חסויות לכנסים מקצועיים (בדגש על כנסים ארציים), פרסום ספרות מקצועית ועוד.

 


Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים