ידיעות אחרונות: עלייה של 50% בפניות לבתי התמחוי בתמיכת הקרן.

תרומה התנדבות