עלייה וקליטה בקרן לידידות

הקרן לידידות פועלת מזה 30 שנה לסיוע ליהודים מכל העולם לעלות ארצה. במשך שנות פעילותה תרמה הקרן להבאתם של 750,000 יהודים מברה"מ לשעבר, אתיופיה ומקומות נוספים ארצה בהשקעה של כ-800 מיליון שקלים.

בנובמבר 2014 הקימה הקרן לידידות מערך עלייה עצמאי אשר פועל להבאת יהודים מ-26 מדינות ברחבי העולם. הקרן משקיעה את עיקר מאמציה במדינות בהן חיות קהילות יהודיות תחת מצוקה כלכלית או ביטחונית תוך שהיא מחויבת לאפשר לכל יהודי המבקש לממש את זכותו לעלות ארצה לעשות זאת ללא תלות במצבו הכלכלי.

אנו מאמינים כי העלייה הייתה ועודנה חלק בלתי נפרד מהמפעל הציוני והיא תורמת באופן משמעותי לחיזוקה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

העיקרון המנחה את פעילות הקרן בעלייה הוא להעניק לכל עולה חווית עלייה וקליטה מוצלחת בישראל. אנו משקיעים משאבים רבים במתן שירות מקיף לכל יהודי הבוחר לעלות ארצה בעזרתנו, ושואפים להקל עליו ככל שנוכל את תהליך ההשתלבות בארץ.

 

תרומה התנדבות