שילוב עולים

הקרן לידידות רואה בעליה כאחד מעמודי התווך המרכזיים של המפעל הציוני וכתורמת מרכזית לביטחונה וחוסנה החברתי של מדינת ישראל.

אנו מאמינים כי הסוד לעידוד העלייה לישראל טמון באיכות חוויית הקליטה של העולים וכי הצלחתם מהווה זרז לבואם של עולים נוספים. על כן, הקרן לידידות משקיעה משאבים רבים בליווי של כל עולה המגיע בעזרתנו ארצה תוך התאמת המענים לצרכיו האישיים הייחודיים. אנו פועלים בתיאום ושותפות עם משרד הקליטה ועם מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות.

עולים המגיעים לארץ בסיוע של הקרן מלווים על ידי מערך השטח, במשך חצי שנה מיום עלייתם, הליווי נועד להקל על קליטתם הראשונית ולסייע בשילובם בחברה. על פי תפיסת הקרן, חווית קליטה מוצלחת של עולה תלויה בתמיכה אישית בצעדיהם הראשונים של העולים בישראל ומתן כלים בסיסיים שיאפשרו נגישות לתחומי המפתח המובילים להשתלבות חברתית ותעסוקתית. לכן, אנו משקיעים מאמצים ניכרים ומשאבים רבים ביצירת קשר אישי עם כל עולה, הקניית כלים ומיומנויות עוד משלב טרום העלייה, מתן מידע אודות השירותים והזכויות הקיימים לעולים ועוד. היות ולכל עולה מכל מדינה מאפיינים ייחודיים וצרכים משלו, אנו פועלים בגישה פרטנית המאפשרת לנו להעניק לכל אחד מהעולים את הסיוע המתאים לו בדרכים המתאימות לו.

יצירת קשר ראשוני

48 שעות לאחר שהעולים החדשים נוחתים בישראל, אנו יוצרים איתם קשר ראשוני. במסגרתו, אנו מוודאים כי הגיעו בשלום לכתובתם החדשה, מספקים להם סיוע ביצירת קשר עם גורמי הקליטה המקומיים במידת הצורך, וכן מסייעים בפעולות נוספות הכרוכות בראשית חייהם בישראל.

ביקורי בית

במהלך החודש הראשון לחייהם של העולים החדשים בישראל, אנו עורכים ביקורים בבתיהם. במסגרתם, אנו מבררים האם יש ברשותם כל הציוד הדרוש להם, וכן אם נוצר קשר ביניהם לבין גורמי חינוך, תעסוקה וגופים עירוניים נוספים. במהלך ביקורים אלה, אנו מיידעים את העולים החדשים במגוון הדרכים בהן יכולה הקרן לידידות להמשיך ולסייע בתהליך הקליטה שלהם.

שומרים על קשר

אנו עומדים לרשותם של העולים החדשים שעלו בעזרת הקרן לידידות, מסייעים לכל עולה ועולה במידת הצורך ומפנים את הזקוקים לכך לסדנאות קליטה ותעסוקה מקצועיות. שלושה חודשים לאחר תאריך העלייה, אנו יוצרים קשר עם העולים, שואלים למצבם החברתי והתעסוקתי ומסייעים להם להתמודד, במידת הצורך, עם מכשולים שונים העלולים לצוץ בדרכם.

סיכום התהליך

שישה חודשים לאחר תאריך העלייה, אנו עורכים עם העולים החדשים שלנו שיחת סיכום. במהלכה, אנו בוחנים התקדמותו של תהליך הקליטה, מציעים דרכי סיוע פרטניות ומסייעים בהתוויית תוכניות ודרכי פעולה להמשך חייהם בישראל ולהשתלבותם המוצלחת במארג החיים הישראלי.

תרומה התנדבות