על אף היותה מדינה מערבית, מפותחת ומובילה בתחומי החדשנות וההייטק, מדינת ישראל סובלת מפערים חברתיים והיקפי עוני מהגדולים בעולם המערבי.

הקרן לידידות היא ארגון הסיוע החברתי הגדול בישראל בכל הקשור לסיוע בצרכים בסיסיים לאוכלוסיות החיות בעוני, תכניות להעצמה וצמצום פערים ובמאבק להגדלת ההשקעה הממשלתית בתחומים אלו.

באמצעות מערך שטח רחב ומפותח וקשר מקצועי ומעמיק עם רשויות הרווחה, משרדי ממשלה וארגונים חברתיים מובילים, הקרן פועלת לזהות את התחומים החברתיים והאוכלוסיות הסובלות מהיעדר משאבים ומפתחת תכניות סיוע לאוכלוסיות הרגישות ביותר בחברה הישראלית.

לצד פעילות הסיוע שלנו אנו פועלים נמרצות להשמעת קולן של האוכלוסיות המוחלשות בישראל ונאבקים להעלאת מודעות הציבור לבעיית העוני תוך ניסיונות שוטפים לקדם ולהשפיע על מדיניות הרווחה של ישראל.

תרומה התנדבות