מבקשי מקלט

סיוע הומניטארי לאוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל

אוכלוסיית מבקשי המקלט הינה אחת הקבוצות המוחלשות ביותר בישראל. מבקשי המקלט וילדיהם סובלים מעוני חמור וככלל אינם זכאים לשירותי רווחה בסיסיים מטעם המדינה.

למרות שסוגיית מבקשי המקלט ועתידם בישראל הם נושא שנוי במחלוקת אשר מתחולל עליו ויכוח סוער, אנו בקרן לידידות מאמינים כי כל עוד הם חיים בישראל, ערכי היהדות והיסטוריה של העם היהודי, מחייבים, מבחינה מוסרית ופרקטית, דאגה וסיוע עקב מצבם ההומניטארי ההולך ומתדרדר.

על מנת להקל על מצבם של מבקשי המקלט, הקימה הקרן קופת סיוע המספקת מענה לצרכים בסיסיים כגון: מזון, ביגוד, בריאות ועוד. הסיוע למבקשי המקלט מתקיים בשיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים הפועלים בשטח דוגמת: מסיל"ה, JACC וCIMI.

על מנת להקל על מצבם של מבקשי המקלט, הקימה הקרן קופת סיוע המספקת מענה לצרכים בסיסיים כגון: מזון, ביגוד, בריאות ועוד. הסיוע למבקשי המקלט מתקיים בשיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים הפועלים בשטח דוגמת: מסיל"ה, JACC וCIMI.

תרומה התנדבות