סיוע לאוכלוסייה הערבית בישראל

אנחנו פועלים מתוך אמונה כי חיזוק רווחתם של המיעוטים החיים בישראל, צמצום פערים בקרבם וסיוע בשילובם במשק והחברה הישראלית, מחזקים את תחושת השייכות שלהם, יוצרים גשרים בני קיימא בין האוכלוסיות השונות ומעצימים את חוסנה החברתי והכלכלי של ישראל.

לכן, עם הקמתה, החליטה הקרן לידידות לפעול באופן שוויוני ולסייע לכלל האוכלוסיות בישראל ללא קשר להשתייכותן הדתית או האתנית. גם בקרב המגזר הערבי הקרן מגישה סיוע למשפחות, קשישים וילדים בסיכון, ומספקת להן מזון, ציוד חיוני ומענקים לחימום בחורף. יישובי המגזר הערבי מהווים חלק בלתי נפרד מתכניות הסיוע הארציות של הקרן כמו "קופות הידידות", "בכבוד ובידידות" ומבצעי הסיוע בחימום חורף ובחגים. בקרב הציבור הערבי אנו אף שמים דגש מיוחד על חיזוק, העצמה ושילוב של צעירים באמצעות מימון מלגות לימוד, תמיכה במכינות קדם צבאיות ותכניות רבות אחרות המותאמות לצרכי המגזר הערבי בישראל.

המגזר הדרוזי

המגזר הדרוזי בישראל מהווה דוגמא ומופת להשתלבות ותרומה לחברה הישראלית עוד מיום הקמת המדינה. על אף שהעדה הדרוזית זוכה להערכה על תרומתה לביטחון ישראל ונאמנותה, היא עדיין, לצערנו, סובלת מאפליה ותקצוב חסר בכל הקשור לתשתיות חינוך, רווחה, דיור ועוד. הקרן לידידות בחרה להוקיר את ברית החיים בין המגזר הדרוזי ומדינת ישראל ושמה דגש על שיפור תשתיות הרווחה ביישובים הדרוזיים, סיוע לקשישים ומשפחות החיות בעוני ותרומה להשתלבותם של צעירי העדה בשירות צבאי ולאומי, באקדמיה ובמשק.

לצד פעילותה בתחום הרווחה, הקרן בחרה לחזק את בני העדה הדרוזית באמצעות הענקת מלגות לימודים המאפשרות למאות צעירים וצעירות בוגרי שירות צבאי או לאומי להשתלב בלימודים באקדמיה. הקרן בחרה להקדיש את תכנית המלגות לצעירי העדה לזכרו של סלים שופי ז"ל שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל וראש מועצת מג'דל שמס. סלים שופי מהווה סמל להשתלבות העדה בחברה הישראלית והקדיש את חייב להגנת ישראל וחיזוק הקשר בין העדה הדרוזית לחברה בישראל. מעבר לתמיכה הכספית נהנים זוכי המלגות גם מהשתתפות במפגשי העצמה והכנה לחיים האזרחיים ומצדם מחזירים טובה לקהילה באמצעות שעות התנדבות רבות.

הקרן גם פועלת לחיזוק החברה האזרחית ביישובים הדרוזיים על ידי תמיכה בארגונים הנותנים מענים ומקדמים את החברה הדרוזים בתחומי החברה ורווחה –

"כפר הילד" הנמצא בישוב חורפיש, ובו מתגוררים ילדי העדה הדרוזית בגילאי 5-13 שהוצאו מבתיהם,; פעילות תנועת 'הנוער העובד והלומד' בכפרים הדרוזים ברמת הגולן; במועצה הדרוזית יהודית, שהוקמה על מנת לקדם את החברה הדרוזית בישראל; בסמינר "מלח הארץ' המשותף לבני נוער יהודים ודרוזים; ובסיוע לפליטים דרוזים המגיעים מאזורי הקרבות בסוריה.

המגזר הבדואי

האוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ, הינה מהאוכלוסיות המוחלשות והמוזנחות ביותר בישראל בכל הקשור להשקעה ממשלתית בתשתיות, בחינוך וברווחה. היא סובלת מאחוזים גבוהים במיוחד של תמותת תינוקות, וממחסור בשירותי רפואה בסיסיים המוביל לאובדן חיי אדם ולפערים עמוקים בבריאות ובאיכות החיים ביישובים.

בתחום הבריאות, הקרן לידידות תומכת כיום בהפעלתם של שני אמבולנסים וצוותי חירום רפואיים המעניקים סיוע לתושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב בכדי להתמודד ולצמצם את הפערים הקיימים בשירותי הרפואה בכפרים הבדואים.

בתחום החינוך והרווחה אנו מעניקים מלגות לצעירים בוגרי שירות צבאי מהמגזר הבדואי לטובת לימודים אקדמיים ומעניקים למאות בני המגזר הבדואי העומדים לקראת גיוס לצה"ל,

ערכת ציוד חיוני לשירות, על מנת שיוכלו להתחיל את שירותם ברגל ימין ובאופן שוויוני לעמיתיהם במגזרים האחרים. הקרן אף תורמת להשתלבותם של צעירים מהמגזר הבדואי במכינה קדם צבאית המעניקה להם כלים להשתלבות בתפקידים משמעותיים בצה"ל.

 הקהילה הנוצרית ארמית בישראל

הקהילה הנוצרית ארמית בישראל מונה עשרות אלפי אזרחים אשר מבקשים להשתלב בחברה, במשק ובשירות הלאומי והצבאי. הקרן לידידות פועלת לסייע לצעירים בני העדה באמצעות מימון המכינה הנוצרית הראשונה בישראל, מלגות לימוד לבוגרי שירות צבאי ולאומי ובאמצעות סיוע במזון למשפחות מעוטות יכולת בחג המולד.

תרומה התנדבות