מיזם "סל גמיש" בשיתוף המשרד לשירותים חברתיים

לכל אדם יש מכלול צרכים בסיסיים החיוניים לקיום שגרת חיים תקינה ומכבדת. לחלק מן הצרכים הללו ניתן מענה על ידי המדינה, כגון: סל תרופות הזמין לכל אזרח, דיור ציבורי למי שידו אינה משגת, חינוך חינם וכדומה.

יחד עם זאת, ישנם צרכים רבים אשר אינם מסובסדים או זמינים לאנשים החיים בעוני, אך הם חיוניים לא פחות לקיומם היומיומי. לדוגמא: טיפולי שיניים למבוגרים, ריהוט בסיסי, מכשירי חשמל חיוניים, עזרים רפואיים כגון משקפיים, מכשירי שמיעה  ועוד. ברור לכל כי המדינה אינה יכולה לסבסד כל מוצר ושירות וכי הצרכים של כל משפחה משתנים בהתאם לסיטואציית החיים שלה. לכן, חשוב שתהיה לעובדי המחלקות לשירותים חברתיים, הפועלים מטעם המדינה לטיפול במשפחות במצבי עוני ומשבר, את היכולת לסייע באופן גמיש באספקת צרכים חיוניים אשר אינם מתוקצבים או מסובסדים על ידי המדינה.

הקרן לידידות מפעילה מזה 15 שנה את פרויקט "קופות הידידות" המספק לכ-200 רשויות מקומיות תקציב סיוע גמיש המאפשר רכישת מוצרים ושירותים חיוניים למטופלי המחלקות לשירותים חברתיים אשר ידם אינה משגת. בתקופה זו תרמה הקרן 200 מיליון שקלים אשר אפשרו סיוע למאות אלפי קשישים, משפחות וילדים.

העיקרון המנחה של תכנית "קופות הידידות" הוא מתן מענה מהיר, יעיל ונטול בירוקרטיה תוך מתן אמון בשיקוליהם המקצועיים של עובדי הרווחה. התהליך מתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית הנגישה למחלקות ומאפשרת סיוע במימון מגוון פריטים מתוך קטלוג מוצרים נרחב ומגוון ספקים. הרכישה מתבצעת באמצעות שובר זכאות ייעודי אותו מפיקה המחלקה לשירותים חברתיים, המאפשר אספקה מיידית ללא תהליכים ביורוקרטיים מורכבים.

כיום לרשות כלל הרשויות בישראל עומד תקציב סיוע גמיש בסך כולל של כ-90 מיליון שקלים כאשר "קופות הידידות" מהוות כ-30% ממנו לצד כ-59 מיליון שקלים נוספים שהקציבה המדינה. הוועדה למלחמה בעוני בראשות אלי אלאלוף, אשר הגישה תכנית מפורטת לצמצום העוני בישראל על ידי מגוון רחב של פעולות ומענים, הכירה בחיוניות של תקציב גמיש לסיוע לפרט במחלקות הרווחה והמליצה כי המדינה תגדיל את התקציב הקיים כיום ל-200-500 מיליון שקלים בשנה.

הקרן פועלת כיום למימוש המלצת הועדה תוך שהיא ממשיכה לתקצב את הפרויקט עד שנת 2019.

תרומה התנדבות